Синтаксичний розбір речення

Синтаксичний розбір речення

Синтаксичний розбір — розбір, покликаний виробити уміння аналізувати структуру простого, простого ускладненого і складного речення, розкривати характер синтаксичних зв’язків слів у словосполученні й реченні та синтаксичних відношень, що сприяє розвиткові зв’язного мовлення учнів.

Одним з самих ефективних методів закріплення знань із синтасису в українській мові є синтаксичний розбір речення.

Використання матеріалу допомагає краще усвідомити і застосовувати теоритичні знання на практиці.

Повний синтаксичний розбір речення

1.Визначаємо тип речення за метою висловлювання:

 • розповідне;
 • питальне;
 • спонукальне;
Повний синтаксичний розбір речення

2.Охарактеризовуємо речення по емоційному забарвленню (інтонації):

 • окличне;
 • неокличне;

3.Знаходимо граматичну основу і робимо висновок, просте речення чи складне. Якщо в реченні одна граматична основа, воно просте, якщо дві і більше – складне.

4.Визначаємо двоскладне або односкладне речення. Якщо в реченні немає підмета чи присудка – це значить, що воно односкладне або неповне двоскладне.

В односкладних реченнях другого головного члена немає – це означає, що в ньому дії очевидні, не важливі або не існують.

5.Дивимося на наявність другорядних членів речення і визначаємо поширене чи не поширене речення.

6.Підкреслюємо другорядні члени речення (група підмета, група присудка).

Зразок письмового розбору

Містер Фокс вирушив в районну бібліотеку рано вранці.

(Розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене).

Зразок усного розбору

Дане речення розповідне, неокличне. Речення просте, так як граматична основа складається з підмета (містер Фокс) і присудка (відправився).

Речення поширене, так як є другорядні члени: обставини (в бібліотеку, рано вранці), визначення (району).

Речення неускладнене, так як не має однорідних членів, вступних слів і звернень.

Що таке синтаксичний розбір речення

Розділ науки про мову, який досліджує форми і типи речень, а також, структуру словосполучень і взаємозв’язкі слів у реченні іменується синтаксисом.

Як зробити синтаксичний розбір речення

Синтаксис вивчає будову тексту, зв’язок між частинами мови, реченнями і словосполученнями.

Що дає нам синтаксичний розбір речення?

 • Оптимальне вибудовування і правильну структуру словосполучень і речень.
 • Розбір з’єднуваних слів в середині синтаксичних компонентів.
 • Визначення тематики синтаксичних частин, їх основної місії в мові.
 • Виявлення головних членів речення і другорядних.

Синтаксис як наука з’явився в 19 столітті.  Але зародження поняття про синтаксис відбулося ще в давні часи.  Антична граматика пропонувала перерахування схем і зразків пропозицій як метод опису синтаксичних структур.  Окрема пропозиція уявлялася схемою – переліком членів пропозицій і їх зв’язків.

Синтаксичний розбір речення онлайн

1.Визначити тип речення за метою висловлювання:

 • розповідне;
 • питальне;
 • спонукальне;

Мета розповідного речення – просто описати якусь ситуацію: Зійшло сонце.

Синтаксичний розбір речення онлайн

Мета питального речення є безпосередньо саме питання. У такому реченні змінюється порядок слів у порівнянні зі звичайним, а в кінці, як правило ставиться знак питання: Ти скоро прийдеш?

Мета спонукального речення – поставити комусь завдання діяти певним чином. У таких реченнях присудок найчастіше виражений дієсловом у наказовій формі. В кінці нього може стояти знак оклику, а може і не стояти: Давайте ми зробимо це! і Давайте ми зробимо це.

2.Охарактеризувати речення по емоційному забарвленню (інтонації): окличне чи неокличне.

 • Окличним називають речення, емоційно забарлене, що передається спеціальною окличною інтонацією. Емоційне забарвлення може мати різні типи речення: розповідні (Яке прекрасне життя!), питальні (Хто розбив мою улюблену чашку?!!!), і спонукальні (Відповідай зараз же!). В кінці таких речень ставиться знак оклику.
 • Неокличні речення – це нейтральні повідомлення, які не мають додаткового яскравого емоційного забарвлення.

3.Знайти граматичну основу і зробити висновок, просте речення чи складне. Якщо в реченні одна граматична основа, воно просте, якщо дві і біьше – складне.

Для простого речення: якщо в реченні немає підмета або присудка – це значить, що воно односкладне або неповне двоскладне. В односкладних реченнях другого головного члена немає.

Просте речення може бути поширеним і непоширеним.

Непоширене речення скадається тільки з підмета і присудка. Якщо ж у реченні є хоч один другоряний член – додаток, позначення або обставина воно є поширеним.

Неповні двоскладні речення виникають тільки в контексті. Без контексту вони залишаються незрозумілими, тобто існує пропущений член речення перед попередніми фразами. (Чия машина стоїть перед воротами? – Моя (неповне речення, в якому пропущені підмет, присудок, обставина – Моя машина стоїть перед воротами).

4.Підкреслити всі члени речення, вказати чим вони виражені.

Речення може бути складним (якщо має в своєму складі однорідні члени речення, відокремлені члени речення, визначення, доповнення, обставини, додатки і т. д.) або простим, якщо нічого з перерахованого немає.

Синтаксичний розбір складносурядного речення

Синтаксичний розбір речення

Щоб зробити синтаксичний розбір складносурядного речення потрібно:

 • характеристика всього речення за метою висловювання;
 • тип складного речення (сполучникове чи безсполучникове);
 • якщо речення складне сполучникове, то складносурядне чи скаднопідрядне;
 • кількість простих речень, що входять до складного;
 • засоби зв’язку між простими реченнями, що входять у складносурядне;
 • смислові відношення (про які явища повідомляється в частинах);
 • правила розстановки розділових знаків між частинами складносурядного речення;
 • далі кожне речення розбирається, як просте.

Зразок усного розбору

Кругом була сніжна пустиня, а на чорному небі яскраво сяяли зорі.

Речення розповідне, сполучникове, складносурядне; складається з двох простих, які пов’язані між собою сполучником а; повідомяється про явища, які чергуються; між частинами ставиться кома.

Зразок письмового розбору

Розповідне, сполучникове, складносурядне, 2 простих з’єднані сполучником а, на письмі – кома.

Сподіваюсь наша стаття вам сподобалась і стане у пригоді.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Знай все! Портал для школярів
Залишити відповідь

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: