Будова рослинної і твариної клітини. Відмінності між ними

Головна відмінність між клітинами царств тварин і рослин полягає в їх способі харчування. Клітини рослин є автотрофами, тобто вони синтезують органічні речовини з неорганічних за рахунок енергії сонячного світла в процесі фотосинтезу. Клітини тварин є гетеротрофами, тобто джерелом вуглецю для них служать органічні речовини, що надходять разом з їжею; ці ж речовини служать і джерелом енергії.

Для забезпечення фотосинтезу в клітинах рослин містяться пластиди, наприклад хлоропласти, в яких міститься основний пігмент фотосинтезу – хлорофіл. У клітинах тварин пластид немає, проте є винятки, наприклад рослинні жгутіконосци, до яких відноситься Евглена зелена. У темряві вона харчується готовими органічними речовинами (як тварина), а на світлі вона здатна до фотосинтезу.

Оскільки клітини рослин по-різному синтезують органічні речовини, то і запасний вуглевод у них теж різний. У рослин накопичується в клітинах крохмаль, а у тварин відкладається глікоген.

Для рослинної клітини характерна наявність клітинної стінки, що складається з целюлози і пектинових речовин. Клітинна стінка надає клітинам рослин механічну міцність і опору.

Більшу частину рослинної клітини займає вакуоль, в якій міститься рідина. Вакуолі в рослинній клітині зберігають органічні речовини, в них містяться гідролітичні ферменти (виконують функцію лізосом), також вони беруть участь в регуляції рН клітини і в них відбувається ізолювання і знешкодження токсичних речовин. У тваринній клітині можуть міститися невеликі вакуолі, які виконують травну і скоротливу функцію. Будова вакуолі в тваринній клітині відрізняється від рослинної.

У тваринній клітині, на відміну від рослинної, знаходяться центриоли.

Так як рослинна клітина має клітинну стінку, яка захищає її вміст і забезпечує постійну форму, то вона ділиться з утворенням перегородки. Тваринна клітина ділиться з утворенням перетяжки, так як не має клітинної стінки.

Функції вакуолей у рослин

Вакуолі – це обмежені мембраною ділянки клітини, заповнені рідиною. Мембрана, яка обмежує вакуоль від цитоплазми, носить назву тонопласт . Вона є одинарної мембраною.

Молода рослинна клітина, як правило, має багато дрібних вакуолей, які зливаються в одну велику в міру дорослішання клітини. У зрілої рослинній клітині вакуоль може займати до 90% її обсягу. Зростання клітини відбувається за рахунок збільшення вакуолі – в цьому полягає основна роль вакуолі і тонопласта.

Основний компонент вакуолярного соку – це вода, всі інші компоненти сильно варіюються в залежності від типу рослин і його фізіологічного стану. У вакуолях можуть міститися цукру, солі, рідше білки, іноді в них відкладаються пігменти.

Тонопласт відіграє активну роль в транспорті деяких іонів в вакуолі.

Вміст в вакуолі має слабокислу, кислу і, в окремих випадках, сильнокислую (лимон) реакцію.

Вакуолі – це місце накопичення продуктів обміну речовин. Іноді в них накопичуються отруйні для людини речовини (алкалоїд нікотину).

Вакуолі можуть виконувати функцію лізосом, оскільки містять гідролітичні ферменти, які перетравлюють речовини, що потрапили всередину вакуолі. Коли клітина гине, то вміст вакуолі виливається назовні і починає перетравлювати клітку (процес автолиз ).

Особливості будови тваринної клітини

Цитологія  – наука, що вивчає будову, розвиток і життєдіяльність клітин.

Клітка  – основна структурна і функціональна одиниця організму.

Органели (органели)  – постійні частини клітини, що виконують певні функції. Залежно від будови органели бувають двумембраннимі, одномембранних і немембранні.

Включення  – тимчасові утворення, що входять до складу клітини: крохмальні зерна, кристали солей, краплі жиру і т.п.

Будова тваринної клітини

Всі клітини складаються з трьох основних компонентів:

 1. клітинної мембрани
 2. ядра
 3. цитоплазми
органоїдбудовафункція
 ядро округле утворення, покрите двошаровою ядерною мембраною;містить хромосоми (хроматин) зберігання і передача спадкової інформації
 клітинна (цитоплазматична) мембрана два шари жирів (ліпідів) і молекули білка відокремлює внутрішній вміст клітини;виборчий транспорт речовин;захисна функція;рецепторная функція
 цитоплазмавнутрішнє середовище клітини;складається з цитозолю (гіалоплазми), органоїдів і включень середовище для всіх клітинних процесів: хімічних реакцій і транспорту речовин 
Ендоплазматична мережа (ретикулум) – ЕРСмережу мембран, що з’єднують клітинну мембрану з ядерною мембраною;два види:гладка ЕРСшорстка ЕРС (з рибосомами)синтез мембран;гладка ЕРС: синтез і транспорт жирів і вуглеводів;шорстка ЕРС: синтез і транспорт білків
 Апарат Гольджі (комплекс Гольджі) “Стопка” одномембранних трубочок, пухирців і цистерн близько ядратранспорт білківсинтез ферментівосвіту лізосом
 лізосоми дрібні бульбашки, покриті одношарової мембраною;всередині підтримується кисле середовище, містять травні ферменти внутрішньоклітинне травлення
вакуоліодномембранні невеликі бульбашкитравна вакуоль: травлення;скорочувальна вакуоль: виділення з клітини надлишку води і неперетравлених залишків їжі
 мітохондріїовальне тільце, оточене двошаровою мембраною:зовнішня мембрана гладка, внутрішня – утворює складки (Крісті) енергетичний обмін (клітинне дихання)
 рибосоминайдрібніші органели (видно тільки в електронний мікроскоп);складаються з двох частин: великої і малої субодиниць синтез білків
 клітинний центрдві центріолі ( циліндри з мікротрубочок), розташовані перпендикулярно один до одного розподіл клітини

Будова клітини рослини

У природі існують як одноклітинні рослини, так і багатоклітинні. Наприклад, в підводному світі можна зустріти одноклітинні водорості, які мають всі функції властиві живому організму.

Багатоклітинна особина – це не просто набір клітин, а єдиний організм, здатний утворювати різні тканини, органи, які взаємодіють один з одним.

Будова рослинної клітини у всіх рослин однакове і складається з одних і тих же компонентів. Її склад наступний:

 • оболонка (пластинка, межклетники, плазмодесми і плазмолеми, тонопласт);
 • вакуолі;
 • цитоплазма (мітохондрії; хлоропласти і інші органели);
 • ядро (ядерна оболонка, ядерце, хроматин).

Вивчення будови і функцій рослинної клітини показало, що:

найзначнішою частиною в організмі є ядро , яке відповідає за все, що відбуваються. Воно містить спадкову інформацію, яка передається з покоління в покоління. Від інших органоїдів відокремлює ядро ядерна оболонка; безбарвне в’язке речовина, яке наповнює клітку, називається цитоплазмою . Саме в ній знаходяться всі органели; під клітинною стінкою знаходиться мембрана (тонопласт) , яка відповідає за обмін речовин. Це тоненька плівка, яка відокремлює оболонку від цитоплазми; клітинна стінка досить міцна, так як в її склад входить целюлоза. Тому функціями стінки є захист і додача форми;

маленькими складовими компонентами є пластиди

Вони можуть бути кольоровими або безбарвними. Так, наприклад, хлоропласти мають зелений колір, саме в них відбувається процес фотосинтезу; внутрішня порожнина, заповнена соком, називається вакуолью . Розмір її залежить від віку організму: чим він старше, тим більше вакуоль. До складу соку входить водний розчин мінеральних солей і органічних речовин. Він містить різні цукру, ферменти, мінеральні кислоти і солі, білки та пігменти;

мітохондрії здатні пересуватися разом з цитоплазмою, їх основна роль – обмін речовин. Саме тут відбувається процес дихання і утворення АТФ; апарат Гольджі може мати різні форми (диски, палички, зернятка). Його роль – накопичення і виведення непотрібних речовин; рибосоми синтезують білок. Знаходяться вони в цитоплазмі, ядрі, мітохондріях, пластидах.

Клітинну будову рослин вчені відкрили ще в XVII столітті. Клітини апельсинової м’якоті видно неозброєним оком, але частіше за все розглянути рослинний організм можна під мікроскопом.

Особливості рослинного організму

Дослідження різноманітності царства рослин виявило такі особливості:

 • на відміну від інших живих організмів, рослини мають вакуоль, яка зберігає всі поживні і корисні речовини, розщеплює віджилі старі органели і білки;
 • клітинна стінка за своїм складом відрізняється від грибного хітину і стінок бактерій. До її складу входить целюлоза, пектин і лігнін;
 • зв’язок між клітинами здійснюється за допомогою плазмодесм – так звані пори в клітинній стінці;
 • пластиди є тільки в рослинному організмі. Крім хлоропластів це можуть бути лейкопласт, які діляться на два види: одні з них запасають жири, інші – крохмаль. А також хромопласти, які синтезують і зберігають пігменти;
 • на відміну від тваринного організму, у рослинної клітини немає центріолей.

Будучи найменшою частиною всього організму, клітина може існувати самостійно. Вона забезпечує роботу різних тканин і життєво важливих органів. Відмінними компонентами від інших особин живої природи є будова клітинної стінки, наявність пластид і вакуолей. Кожен органоид має свої функції, без виконання яких неможливе функціонування всього організму в цілому.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Знай все! Портал для школярів
Залишити відповідь

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: