Просте речення

Просте речення

Речення вивчається не тільки фіолологами і лінгвістами, а й психологами і філософами. Даний факт пояснюється тим, що будь-яке висловлювання пов’язане з розумовими операціями людини.

У деяких дослідженнях під ним розуміють фразу або судження. Отже, що таке просте речення?

Просте речення

Просте речення – це слово або словосполучення слів, які виражають закінчену думку і мають одну граматичну основу.

Речення характеризується інтонацією і смисловим закінченням, тобто представляє собою окреме висловлювання. Інтонаційна закінченість виражається великою паузою в кінці речення.

Просте речення
Просте речення

Розглянемо більш детально, що таке просте речення.

Від словосполучення, як мінімальної синтаксичної одиниці, речення відрізняє головна ознака: в ньому є рівноправні члени речення, а саме: підмет і присудок, між якими існує предикативний зв’язок.

Щоб було зрозуміло, що являє собою такий зв’язок, переведемо з латинської мови слово “предикат”. Воно буквально означає “присудок”. У простому реченні предмет виконує дію.

Предмет – це підмет, а дія, яку виконує предмет, висловлює присудок, наприклад:

 • Сонце (що робить?) Світить.
 • Нещодавно дощ (що зробив?) Пройшов.

Підмет з присудком або тільки один головний член становлять граматичну основу простого речення.

Ще зазначимо один важливий момент: У простому реченні міститься тільки одна граматична основа.

Задрімали зірки золоті.

Просте речення – це таке речення, в якому є одна граматична основа.

Граматична основа речення може складатися з двох головних членів – підмета і присудка, наприклад: Листя беріз пожовкли.

Воно може складатися з одного члена речення – підмета: Зима. Кругом лежить білий сніг.

Або тільки присудка, наприклад: Вечоріє. Небо на заході порозовіло.

Просте речення приклади

Просте речення за складом граматичної основи
Просте речення за складом граматичної основи

Наведемо приклади простих речень:

 • Неспокійна наша рідна річка.
 • Я і раніше ходив в ліс гуляти.
 • Вузький крижаний промінь прожектора іноді повзав по зірках.
 • Сільський букет стояв на столі.
 • Потемніло від пилу блакитне південне небо.
 • Це була велика крижина.
 • У ніг тлумачать хвилі.
 • До двох років Бім став відмінною собакою, довірливою і чесною.
 • З одної з лісових галявин я побачив високу багатобарвну грозу.
 • У сухому і чистому повітрі пахне полином, стислим житом, гречкою.
 • Блискання блискавок і гуркіт грому не менше цікаві, ніж феєрверки.

Види простих речень

Види простих речень
Види простих речень

Прості речення класифікуються за кількома ознаками. Всі ці ознаки вказуються при синтаксичній характеристиці.

За метою висловлювання вони діляться на:

 • розповідні – розповідають про щось: Мама прийшла додому дуже пізно;
 • питальні – мають у своїй структурі питання: О котрій годині мама прийде додому?
 • спонукальні – які спонукають до дії: Давай будемо дружити!

За емоційним забарвленням речення розрізняють:

 • окличне, тобто зі знаком оклику на кінці: Я тебе люблю!
 • неокличне, тобто з крапкою, знаком або трьома крапками на кінці: Дай мені, будь ласка, зошит.

За наявністю головного члена – підмета або присудка – вони діляться на:

 • двоскладні – мають у своєму складі підмет і присудок: Скоро настане довгоочікувана зима.
 • односкладні – мають в своєму складі або підмет, або присудок: Зима!

Односкладні речення в свою чергу діляться на:

 • називні або номінативні. Такі речення в своєму складі мають підмет без присудка: Уже п’ять годин!
 • узагальнено-особисті. Дані речення мають присудок, що позначає дію, яка може бути застосована до будь-якої людини: Курчат по осені рахують;
 • виразно-особисті. Такі речення мають присудок, який позначає дію, яка виконується певною особою, легко відновлюваних з контексту: Іду додому;
 • невизначено-особисті. Такі висловлювання мають присудок, який позначає дію, яка виконується невизначеними особами: Хліб привозять щоранку;
 • безособові. У даного виду речень неможливо виділити дійову особу: Холодно.

За наявністю членів, виділяють речення:

 • повні, тобто з достатнім для розуміння змісту висловлення набором головних і другорядних членів: Ми з товаришем йдемо в школу;
 • неповні, тобто з недостатнім для розуміння змісту висловлення набором головних і другорядних членів: Ми – в школу (пропущено присудок “йдемо”).

За наявністю другорядних членів розрізняють поширені і непоширені речення:

 • поширені – містять, крім граматичної основи, другорядні члени (додаток, означення, обставина): Я піду з Машею на вулицю.
 • непоширені – містять тільки граматичну основу без другорядних членів: Я піду гуляти.

Просте ускладнене речення

Просте ускладнене речення – це речення, в яке включені синтаксичні конструкції, які не мають граматичної основи.

Серед конструкцій, які ускладнюють просте речення, виділяються:

 • вступне слово;
 • звернення;
 • вставки.

Поняття простого ускладненого речення

Найчастіше просте ускладнене речення за своєю семантикою вельми нагадує складне, однак не є таким.

Для того, щоб з’ясувати, чи є речення складним або простим ускладненим, необхідно визначити граматичну основу цього речення.

Просте ускладнене речення
Просте ускладнене речення

У простому ускладненому реченні, що ускладнює компонент ніколи немає граматичної основи, а являє собою додаткове висловлювання, яке залежить від основного речення. Наприклад: Антон Олегович, дозвольте нам намалювати стінгазету.

У цьому простому ускладненому реченні, ускладнена конструкція звернення взаємопов’язана з основним реченням і виступає в якості доповнення до нього.

Ускладнюючі компоненти простого ускладненого речення

Найчастіше ускладнюючим компонентом таких речень виступають однорідні члени речення. Наприклад: Ні нові іграшки, ні смачний торт, ні веселі ігри – ніщо не радувало іменинницю. Ми бачимо, що однорідні члени цього речення – іграшки, торт, ігри – не виступають частиною граматичної основи. Ускладнює просте речення також вступне слово.

Наприклад: Наташа, цілком ймовірно, буде дивитися сьогодні фільм. Серед ускладнюючих компонентів – звернення.

Наприклад: О, Петро Іванович, дозвольте мені бути сьогодні відвертим.

Ускладнюють просте речення уточнюючі члени речення.

Наприклад: Біля будинку, на купі старих досок, вже чекали Вася і Петя.

Відокремлені речення як ускладнюючі елементи

Прості речення дуже часто ускладнюються відокремленими.

Серед них:

 1. Відокремлені означення. Приклад: Стежка, мощена дрібним гравієм, піднімалася вгору.
 2. Відокремлені додатки. Приклад: Весь колектив, виключаючи Павла Петровича, був в зборі.
 3. Відокремлені. Приклад: Ми, юристи, знаємо цінність закону.
 4. Відокремлені обставини. Приклад: Кирило, незважаючи на втручання батька, влаштував все на свій розсуд.

Ускладнюючі елементи в простому ускладненому реченні на письмі виділяються комами.

Розділові знаки в простому реченні

Речення з однорідними членами
Речення з однорідними членами

Просте речення має одну граматичну основу, але воно може бути ускладнене однорідними членами.

Однорідними членами називаються слова, які:

 • виконують в реченні однакову функцію;
 • відповідають на одне і те ж питання;
 • пов’язані з одним і тим же словом в реченні.

Приклад: пробігла собака, понюхала клумбу, фиркнула і продовжила свій шлях далі.

Однорідні члени зв’язуються інтонацією ( безсполучниковим зв’язком) і сурядним сполучником або тільки інтонацією.

Розділові знаки при однорідних членах

Розділові знаки в простому реченні
Розділові знаки в простому реченні

Розберемо випадки постановки розділових знаків при однорідних членах.

 1. Безсполучниковий зв’язок (сполучники між однорідними членами відсутні). Між однорідними членами, які не з’єднані сполучниками, ставиться кома. Наприклад: У сиру кімнату різко потягнуло з двору приємною нічною свіжістю, свободою, широкими просторами, даллю, іншим життям!
 2. Поодинокі сурядні і розділові сполучники і, або, або, так (і). Кома при одиничному сполучнику, що з’єднує пару однорідних членів, не ставиться. Наприклад: В кишені китова ікра і фунт хліба. А ввечері в театр або в кінематограф.
 3. Повторювані сполучники (і-і, або-або, то-то, ні-ні, чт то-чи то). Кома ставиться перед другим однорідним членом. Наприклад: Але Василь Львович або не розчув її слів, або не надав їм справжнього значення. І чи то від вітру, чи то від цього запаху томно паморочилося в голові.

При періодичному сполучнику кома ставиться не перед другим сполучником, а перед другим однорідним членом.

Іноді перший сполучник в періодичному ряду опускається. Наприклад: Від пожежної води ожили генерал, і солдати, і гармати, і собаки, і ляльки…

Перед першим однорідним членом (генерал) немає сполучника і, але він можливий, тому кома стоїть перед другим членом.

У фразеологізмах з повторюваним сполучником кома не ставиться:

і день і ніч;

і сміх і гріх;

і сміх і сльози;

і старий і молодий;

і так і сяк;

і туди і сюди.

ні більше ні меньше;

ні взад ні вперед;

ні живий ні мертвий;

ні так ні ні;

ні вдень ні вночі;

ні світ ні зоря.

ні кінця ні краю;

ні пуху ні пера;

ні риба ні м’ясо;

ні той ні інший;

ні додати ні відняти;

ні собі ні людям.

 1. Парний розподіл однорідних членів. При поділі однорідних членів на пари правила постановки розділових знаків не змінюються, за винятком того, що пару однорідних членів ми вважаємо за один елемент, всередині пари кома не ставиться. Наприклад: Ми здобудемо секретом (успіху і злиднів), (сили і слабкості), (панування і підпорядкування). Я (щасливий і сильний), (вільний і молодий). Міни рвалися і (близько і далеко), і (праворуч і ліворуч).
 2. Подвійні сполучники (що не повторюються): як-так і; не тільки-але й; якщо не-то; не так-скільки; хоча-але і; настільки-наскільки. Кома ставиться тільки перед другою частиною сполучника. Напрклад: Прийду якщо не завтра, то в найближчі дні і пробуду у вас кілька тижнів. Раніше я не тільки моря, але річки-то порядної не бачив. Заплескала Зайка в долоньки від радості: все як стояло на своєму місці, так і залишилось стояти.
 3. Протисурядні сполучники а, але, та (але), зате, проте. Кома перед цими сполучниками ставиться завжди. Приклад: Вони мало говорять, але зате багато роблять. Ковзани на вигляд були негарні, так собі – степовички косматенькі, проте досить прудкі.

Дочитавши до кінця наш матеріал, надіємось Ви пізнали багато цікавого про просте речення!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Знай все! Портал для школярів
Залишити відповідь

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: