Звукова модель слова онлайн, звукова схема слова

Звукова схема слова, звукова модель слова

Звукова модель слова це – звуко-буквений розбір слів який дозволяє дізнатися скільки букв, звуків і складів у слові, як виглядає його транскрипція, куди ставити наголос.

Фонетичний розбір слова – обов’язковий вид роботи на уроках української мови. Навчаються його в рамках знайомства з фонетикою, наукою про звуки людської мови.

Звуки- одиниці усного мовлення, ми їх вимовляємо і чуємо, але при роботі зі звучним словом їх прийнято фіксувати на листі за допомогою букв. Саме тому в 1-4 класах використовують термін «звуко-буквений розбір». Таке визначення зрозуміліше дітям і допомагає засвоїти, що будь-яке слово можна записати у вигляді букв (орфографічний запис) і вигляді звуків (транскрипція). У шкільній програмі для транскрипції використовують літери кирилиці та додаткові значки, що позначають наголос, м’якість, довготу.

З основами цього аналізу знайомляться вже в першому класі: складають колірну схему слова. У ній на кожний звук відводиться одна клітинка, пофарбована у відповідний колір: голосні – червоні, тверді приголосні -сині, м’які приголосні – зелені. Склади злиття (поєднання приголосного і голосного) позначають прямокутником, розділеним по діагоналі.

З кожним роком учні дізнаються про звуки щось нове і до закінчення початкової школи повинні вміти виконати повноцінний аналіз.

Фонетичний розбір включає в себе:

  • поділ слова на склади;
  • виділення ударного складу;
  • підрахунок кількості складів;
  • транскрипцію слова;
  • характеристику кожного звуку (для голосних – ударний або ненаголошений, для приголосних – твердий або м’який, глухий або дзвінкий);
  • підрахунок кількості букв і звуків, порівняння.

Фонетичний розбір слова онлайн представляє повний аналіз, колірну схему слова. Сервіс допомагає школяреві зробити самоперевірку, провести роботу над помилками, навчитися працювати за зразком.

Звукова схема слова онлайн

Звукова схема слова

Звук записується за допомогою спеціальних позначень (не літер) у квадратних дужках.

Голосний звук позначається кружечком •. 

Твердий приголосний звук позначають однією рискою – 

М’який приголосний звук позначають двома рисками =

Пом’якшений звук позначають рискою і другою до половини —

Пом’кшення звука позначається двокрапкою : 

Щоб передати наголос потрібно знак ‘ поставити над наголошеним голосним звуком (у односкладних словах знак не ставлять).

На склади слова розбивають знаком |.

Буква знак м’якшення і апостроф не являються звуками, а лише дають позначення м’якості чи твердості попередніх приголосних.

Приклади звукової схеми різних слів

Звукова схема слова дякую

Дякую [д `а к у й у]  = о – о = о 5 б., 6 зв., 3 скл. (дя-ку-ю)

Звукова схема слова жовтий

[ж о в т и й]Кількість звуків:6 Звукова модель:[– ○ – – ○ ᐀]Кількість складів:2

Звукова схема слова джемпер

[дж е м п е р]Кількість звуків:6 Звукова модель:[– ○ – – ○ –]Кількість складів:2

Звукова схема слова щука

ЩУКА – 2склади, 4букви, 5звуків.(буква щ позначає звуки:ш, ч)
– – о – о

Звукова схема слова цибуля

[ц и б у л’ а]Кількість звуків:6 Звукова модель:[– ○ – ○ ᐀ ○]Кількість складів:3

Звукова схема слова риб’ячий

[р и б й а ч и й]Кількість звуків:8 Звукова модель:[– ○ – ᐀ ○ – ○ ᐀]Кількість складів:3

Звукова модель слова

Звукова модель слова

Фонетика – розділ науки про мову, в якому вивчаються звуки мови, наголос, склад.
Звуки, які вимовляє людина, ми називаємо звуками мови.

В українській мові голосних звуків шість: [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Голосні звуки бувають наголошеними і ненаголошеними.
Голосні звуки ми будемо позначати червоним кольором.

Коли ми вимовляємо приголосні звуки, повітря зустрічає перешкоду (губи, зуби, язик). Одні звуки складаються тільки з шуму – це глухі приголосні. Інші – з голосу і шуму. Це дзвінкі приголосні .
Звуки також діляться на тверді та м’які.
Тверді приголосніпозначають синім кольором, м’які – зеленим.

Звукові моделі слів приклади:

Звукова модель слова любіть

Букви 6любіть
Звуки 5лубіт
Зв. схемапм

Звукова модель слова осінь

Букви 5осінь
Звуки 4осін
Зв. схема

Звукова модель слова Батьківщина

Батьківщина ( б а т’ к’ і в ш ч и н а) букв – 11, звуків 11. (б)-твердий, приголосний, дзвінкий. (а)-голосний, ненаголошений. (т’)-м’який, приголосний, глухий.

Звукова модель слова льон

[л’ о н] Кількість звуків:3 Звукова модель:[᐀ ○ –] Кількість складів:1

Звукова модель слова джміль

[дж м’ і л’] Кількість звуків:4 Звукова модель:[– ᐀ ○ ᐀] Кількість складів:1

Звукова модель слова

Звукова модель слова Україна

[у к р а й і н а] Кількість звуків:8 Звукова модель:[○ – – ○ ᐀ ○ – ○] Кількість складів:4

Звукова модель слова дзеркало

[дз е р к а л о] Кількість звуків:7 Звукова модель:[– ○ – – ○ – ○] Кількість складів:3

Звукова модель слова сонце

[с о н ц е] Кількість звуків:5 Звукова модель:[– ○ – – ○] Кількість складів:2

Звукова модель слова їжак

[й і ж а к] Кількість звуків:5 Звукова модель:[᐀ ○ – ○ –] Кількість складів:2

Звукова модель слова заєць

[з а й е ц’] Кількість звуків:5 Звукова модель:[– ○ ᐀ ○ ᐀] Кількість складів:2

Звукова модель слова щастя

[ш ч а с т’ а] Кількість звуків:6 Звукова модель:[– – ○ – ᐀ ○] Кількість складів:2

Звукова модель слова місяць

[м’ і с’ а ц’] Кількість звуків:5 Звукова модель:[᐀ ○ ᐀ ○ ᐀] Кількість складів:2

Звукова модель слова пильно

[п и л’ н о] Кількість звуків:5 Звукова модель:[– ○ ᐀ – ○] Кількість складів:2

Звукова модель слова дощ

[д о ш ч] Кількість звуків:4 Звукова модель:[– ○ – –] Кількість складів:1

Ми навели приклади фонетичного розбору слів, що складаються з різної кількості складів і звуків.

Якщо вам сподобалася наша стаття, переходьте на інші розділи, можливо знайдете для себе багато цікавого та корисного!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Знай все! Портал для школярів
Залишити відповідь

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: